เอ็กซ์สปริงฯตั้ง “เศรษฐา-วรางคณา” นั่งบอร์ด “วันจักร์” ลาออกซีอีโอ

เศรษฐกิจ (ในประเทศ - ต่างประเทศ)

\เอ็กซ์สปริง แคปปิตอล แต่งตั้ง “เศรษฐา ทวีสิน-วรางคณา อัครสถาพร” นั่งกรรมการ ฟาก “วันจักร์ บุรณศิริ” ลาออกจากบอร์ดพร้อมเก้าอี้ซีอีโอ มีผล 9 ธ.ค.เป็นต้นไป

วันที่ 10 ธันวาคม 2564 บริษัทเอ็กซ์สปริง แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) หรือ XPG รายงานตลาดหลักทรัพย์ฯ ว่า มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2564 เวลา รับทราบการลาออกจากกรมการบริษัท 3 ราย

ประกอบด้วย 1. นายวันจักร์ บุรณศิริ 2. นายสเตฟาน เดอ เบียทส์ มีผลตั้งแต่วันที่ 9 ธันวาคม 2564 และ 3. นายเจษฎาวัฒน์ เพรียบจริยวัฒน์ มีผลไปเมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2564

ทั้งนี้ นายวันจักร์ บุรณศิริ ประสงค์จะลาออกจากตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ของบริษัทพร้อมกันด้วย

นอกจากนี้ ที่มติที่ประชุมได้แต่งตั้งนางสาววรางคณา อัครสถาพร เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการผู้มีอำนาจ นายธงชัย จิรอลงกรณ์ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการไม่มีอำนาจ และนายเศรษฐา ทวีสิน เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการไม่มีอำนาจ มีผลตั้งแต่วันที่ 9 ธันวาคม 2564 เป็นต้นไป