“พาณิชย์” พร้อมลุยจัดการของปลอม รับประกาศห้ามส่งออก-นำเข้า-นำผ่านบังคับใช้

เศรษฐกิจ (ในประเทศ - ต่างประเทศ)

“พาณิชย์” จับมือกรมศุลกากรเตรียมลุยจัดการ “ของปลอม” รองรับการบังคับใช้ของประกาศกระทรวงพาณิชย์ ห้ามส่งออก นำเข้า นำผ่านสินค้าละเมิดเครื่องหมายการค้าและลิขสิทธิ์ มั่นใจช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้คู่ค้า ดึงดูดการลงทุน และปกป้องผู้บริโภค

นายสินิตย์ เลิศไกร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กระทรวงพาณิชย์เตรียมเดินหน้ายกระดับมาตรการป้องกันและปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ณ จุดผ่านแดน อย่างเข้มข้น โดยจะทำงานร่วมกับกรมศุลกากรในการสกัดสินค้าละเมิดเครื่องหมายการค้าและละเมิดลิขสิทธิ์ หลังจากที่ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กำหนดให้สินค้าละเมิดเครื่องหมายการค้าและสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์เป็นสินค้าที่ต้องห้ามส่งออก ห้ามนำเข้า และห้ามนำผ่านราชอาณาจักร พ.ศ. … ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะรัฐมนตรี (ครม.) และจะมีผลบังคับใช้ภายใน 90 วันหลังจากที่ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา

ทั้งนี้ การดำเนินการดังกล่าวเป็นการสอดคล้องกับความตกลงระหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา (TRIPS) และข้อตกลงว่าด้วยหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (RCEP) และยังช่วยสร้างบรรยากาศการค้า การลงทุนภายในประเทศ อีกทั้งช่วยป้องกันอันตรายที่อาจเกิดต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน เนื่องจากสินค้าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาเป็นสินค้าไม่มีคุณภาพ ไม่มีมาตรฐาน

นายวุฒิไกร ลีวีระพันธุ์ อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา กล่าวว่า ร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ดังกล่าวกำหนดให้สินค้าละเมิดเครื่องหมายการค้าและลิขสิทธิ์ ห้ามส่งออก นำเข้า และผ่านราชอาณาจักร โดยเจ้าของสิทธิ์สามารถแจ้งกรมศุลกากรได้โดยตรง เพื่อให้พนักงานศุลกากรตรวจสอบสินค้าต้องสงสัยว่าจะเป็นสินค้าละเมิดเครื่องหมายการค้าหรือละเมิดลิขสิทธิ์ จากเดิมที่เจ้าของสิทธิต้องแจ้งผ่านกรมฯ เพื่อส่งข้อมูลไปยังกรมศุลกากร ทำให้สามารถกักสินค้าละเมิดทำได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

อ้างอิง
https://m.mgronline.com/business